TÍTOLS AFD 21-31 promocions 2005-06 i 2006-2007Els alumnes que hagin acabat la formació del cicle els cursos 2005-2006 i 2006-2007 ja poden passar per Secretaria del centre per recollir el seu títol oficial.