Nota aclaratòria. Curs 24-25

 Grau mitjà (AFD21)

Per cursar aquest cicle formatiu és necessari que l'alumnat tingui les habilitats i les destreses per muntar a cavall i en bicicleta.

Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà, d'aquesta familia professional, han de marcar al tràmit telemàtic la graella que fa referència a aquest cicle formatiu en la qual declaren responsablement que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o de cap altre tipus que els pugui impedir l'exercici professional de les activitats per a les quals prepara aquest cicle formatiu.

Més informació a la pàgina web de Formació Professional del Govern de les Illes Balears.


Grau Superior (AFD31)

Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau superior, d'aquesta familia professional, han de marcar al tràmit telemàtic la graella que fa referència a aquest cicle formatiu en la qual declaren responsablement que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o de cap altre tipus que els pugui impedir l'exercici professional de les activitats per a les quals prepara aquest cicle formatiu.


Procès d'admissió curs 24-25. Cicles formatius.

Procès d'admissió curs 24-25

https://caib.es/sites/fp/ca/informacia_proces_dadmissio_curs_2024-2025/

Informació de la Conselleria d'Educació. CAIB

Instal·lacions esportives (video). Externes a l'IES Bendinat. Cicle Superior.

Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva. TSEASInformació sobre els cicles formatius per al curs 2024/2025. Grau Mitjà i Grau Superior


Familia Professional d'Activitats Físiques. Curs 24/25

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (AFD21)

Tècnic en guia en el medi natural i de temps lliureCicle Formatiu de Grau Superior (AFD31)


Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportivaProcès d'inscripcions per al curs 2023-2024

 Procès d'inscripcions per al curs 2023-2024

Enllaç Conselleria d'Educació:

https://www.caib.es/sites/fp/ca/informacia_proces_dadmissio_curs_2023-2024/

 ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES. GRAU SUPERIOR 

Tècnic Superior en Ensenyament i Animació socioesportiva 

Pla de formació 

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents: 

1r curs:

Dinamització grupal. (1r) 

Valoració de la condició física i intervenció en accidents. (1r)

Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives. (1r)

Activitats fisicoesportives individuals. (1r) 

Activitats fisicoesportives amb objectes. (1r)

Jocs i activitats físiques recreatives i d'animació turística. (1r)

Una part important del mòdul s'imparteix en anglès 

2n curs

Activitats d'oci i temps lliure. (2n)

Una part important del mòdul s'imparteix en anglès 

Planificació de l'animació socioesportiva. (2n) 

Activitats fisicoesportives per a la inclusió social. (2n)

Activitats fisicoesportives d'equip. (2n)

Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva. (2n)

Formació i orientació laboral. (2n) 

Empresa i iniciativa emprenedora. (2n) 

Formació en centres de treball. (2n)

  

En acabar els meus estudis, què puc fer? 

Treballar com: 

  • Coordinador / coordinadora d'activitats fisicoesportives en instal·lacions  esportives d'empreses turístiques o entitats públiques i privades.
  • Coordinador / coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  • Coordinador / coordinadora de campaments, d'albergs de joventut, de  cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i  escoles de natura. 
  • Coordinador / coordinadora d'activitats paracurriculars en el marc escolar.
  • Director / directora de campaments, d'albergs de joventut, de cases de  colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de  natura. 
  • Cap / cap de departament d'animació turística. 
  • Animador / animadora físic-esportiu i recreatiu. 
  • Animador / animadora de vetllades, espectacles i activitats recreatives en  instal·lacions turístiques. 


  Seguir estudiant: 

Cursos d'especialització professional. 

Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d'establir  convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent. Preparació de les Proves d'Avaluació de Batxillerat (únicament les  matèries d'opció de el bloc de les troncals) 

Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions  d'acord amb la normativa vigent 

Instal·lacions i desplaçaments 

Totes les activitats s’imparteixen en instal·lacions externes a l’IES Bendinat: Poliesportiu, pista d’atletisme i pistes de pàdel i tennis de Magaluf i piscina  de son Caliu (1r) i Poliesportiu Rudy Fernández en sant Agustí (2n). 

Per al desenvolupament d’algunes activitats puntuals el lloc de trobada per  l’inici i/o l’acabament de l’activitat pot ser diferent de l’habitual -s’indicarà  als alumnes amb antelació-. El desplaçament pot ser a càrrec del propi  alumnat. 

Condicionants físics 

Per participar a les activitats pràctiques és important que l’alumnat tingui  una bona condició física i que no pateixi cap malaltia o lesió que li impedeixi  la pràctica de les activitats de mitjana/alta intensitat previstes al  currículum.

Familia professional Activitats Físiques i Esportives

Grau Mitjà:

"Técnico en Guía en el Medio Natural y en el Tiempo Libre" 

Informacions Importants abans de fer la matrícula.

Material bàsic obligatori i imprescindible per participar a les activitats pràctiques

 

Activitat (mòduls)

Material Bàsic

Cavalls

1r curs

Botes d’equitació, pantaló d’equitació i casc.

 

Bicicletes

1r curs

Maillot, culotte, casc homologat, guants, ulleres de sol, motxilla (millor si és camelback), multieina, 2 cambres de bicicleta mida 27,5”, desmuntadors i capsa de pegats.

 

Muntanya

1r curs

Calçat específic de muntanya

Motxilla de 20/30 litres

Roba d’abric i Impermeable

Natació

1r curs

Banyador de natació (no biquinis), casquet de bany, ulleres de natació, pales de natació i aletes curtes.

 

Activitats nàutiques

2n curs

Neopré llarg de mínim 3mm, escarpins de neopré.

 

Socorrisme

2n curs

Mateix material que per natació: Banyador de natació (no biquinis), casquet de bany, ulleres de natació, pales de natació i aletes curtes.

 

Maniobres amb cordes

2n curs

El professor informara a principi de curs del material recomanat

 

 

Instal·lacions i desplaçaments

Algunes activitats s’imparteixen en instal·lacions externes a l’IES Bendinat (Club Hípic Es Pas de Calvià (poble) i Club de Vela Portals (Portals Nous)). El desplaçament és a càrrec del propi alumnat.

Per al desenvolupament d’algunes activitats puntuals, sortides al medi natural, el lloc de trobada per l’inici i/o l’acabament de l’activitat pot ser diferent de l’habitual -s’indicarà als alumnes amb antelació-. El desplaçament pot ser a càrrec del propi alumnat.

 

Condicionants físics

Per participar a les activitats pràctiques és important que l’alumnat tingui una bona condició física i que no pateixi cap malaltia o lesió que li impedeixi la pràctica de les activitats de mitjana/alta intensitat previstes al currículum.


Horari del segon curs

Durant el segon curs alguns mòduls del Cicle Mitjà es poden impartir en horari de tarda.