Familia professional Activitats Físiques i Esportives

Grau Mitjà:

"Técnico en Guía en el Medio Natural y en el Tiempo Libre" 

Informacions Importants abans de fer la matrícula.

Material bàsic obligatori i imprescindible per participar a les activitats pràctiques

 

Activitat (mòduls)

Material Bàsic

Cavalls

1r curs

Botes d’equitació, pantaló d’equitació i casc.

 

Bicicletes

1r curs

Maillot, culotte, casc homologat, guants, ulleres de sol, motxilla (millor si és camelback), multieina, 2 cambres de bicicleta mida 27,5”, desmuntadors i capsa de pegats.

 

Muntanya

1r curs

Calçat específic de muntanya

Motxilla de 20/30 litres

Roba d’abric i Impermeable

Natació

1r curs

Banyador de natació (no biquinis), casquet de bany, ulleres de natació, pales de natació i aletes curtes.

 

Activitats nàutiques

2n curs

Neopré llarg de mínim 3mm, escarpins de neopré.

 

Socorrisme

2n curs

Mateix material que per natació: Banyador de natació (no biquinis), casquet de bany, ulleres de natació, pales de natació i aletes curtes.

 

Maniobres amb cordes

2n curs

El professor informara a principi de curs del material recomanat

 

 

Instal·lacions i desplaçaments

Algunes activitats s’imparteixen en instal·lacions externes a l’IES Bendinat (Club Hípic Es Pas de Calvià (poble) i Club de Vela Portals (Portals Nous)). El desplaçament és a càrrec del propi alumnat.

Per al desenvolupament d’algunes activitats puntuals, sortides al medi natural, el lloc de trobada per l’inici i/o l’acabament de l’activitat pot ser diferent de l’habitual -s’indicarà als alumnes amb antelació-. El desplaçament pot ser a càrrec del propi alumnat.

 

Condicionants físics

Per participar a les activitats pràctiques és important que l’alumnat tingui una bona condició física i que no pateixi cap malaltia o lesió que li impedeixi la pràctica de les activitats de mitjana/alta intensitat previstes al currículum.


Horari del segon curs

Durant el segon curs alguns mòduls del Cicle Mitjà es poden impartir en horari de tarda.