ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES. GRAU SUPERIOR 

Tècnic Superior en Ensenyament i Animació socioesportiva 

Pla de formació 

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents: 

1r curs:

Dinamització grupal. (1r) 

Valoració de la condició física i intervenció en accidents. (1r)

Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives. (1r)

Activitats fisicoesportives individuals. (1r) 

Activitats fisicoesportives amb objectes. (1r)

Jocs i activitats físiques recreatives i d'animació turística. (1r)

Una part important del mòdul s'imparteix en anglès 

2n curs

Activitats d'oci i temps lliure. (2n)

Una part important del mòdul s'imparteix en anglès 

Planificació de l'animació socioesportiva. (2n) 

Activitats fisicoesportives per a la inclusió social. (2n)

Activitats fisicoesportives d'equip. (2n)

Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva. (2n)

Formació i orientació laboral. (2n) 

Empresa i iniciativa emprenedora. (2n) 

Formació en centres de treball. (2n)

  

En acabar els meus estudis, què puc fer? 

Treballar com: 

  • Coordinador / coordinadora d'activitats fisicoesportives en instal·lacions  esportives d'empreses turístiques o entitats públiques i privades.
  • Coordinador / coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  • Coordinador / coordinadora de campaments, d'albergs de joventut, de  cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i  escoles de natura. 
  • Coordinador / coordinadora d'activitats paracurriculars en el marc escolar.
  • Director / directora de campaments, d'albergs de joventut, de cases de  colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de  natura. 
  • Cap / cap de departament d'animació turística. 
  • Animador / animadora físic-esportiu i recreatiu. 
  • Animador / animadora de vetllades, espectacles i activitats recreatives en  instal·lacions turístiques. 


  Seguir estudiant: 

Cursos d'especialització professional. 

Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d'establir  convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent. Preparació de les Proves d'Avaluació de Batxillerat (únicament les  matèries d'opció de el bloc de les troncals) 

Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions  d'acord amb la normativa vigent 

Instal·lacions i desplaçaments 

Totes les activitats s’imparteixen en instal·lacions externes a l’IES Bendinat: Poliesportiu, pista d’atletisme i pistes de pàdel i tennis de Magaluf i piscina  de son Caliu (1r) i Poliesportiu Rudy Fernández en sant Agustí (2n). 

Per al desenvolupament d’algunes activitats puntuals el lloc de trobada per  l’inici i/o l’acabament de l’activitat pot ser diferent de l’habitual -s’indicarà  als alumnes amb antelació-. El desplaçament pot ser a càrrec del propi  alumnat. 

Condicionants físics 

Per participar a les activitats pràctiques és important que l’alumnat tingui  una bona condició física i que no pateixi cap malaltia o lesió que li impedeixi  la pràctica de les activitats de mitjana/alta intensitat previstes al  currículum.